Privacyverklaring

Vakantie-Chalets-Makkum, gevestigd op De Holle Poarte 2, 8754 HC Makkum (KvK-nr. 55958567), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens

Vakantie-Chalets-Makkum chaletverhuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adres, postcode en plaats

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakantie-Chalets-Makkum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een huurcontract opmaken of een factuur te kunnen sturen die voldoet aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vakantie-Chalets-Makkum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaar periode

Vakantie-Chalets-Makkum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens van onze huurders 7 jaar, de bewaartermijn van de belastingdienst.

Verstrekking aan derden

Vakantie-Chalets-Makkum verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vakantie-Chalets-Makkum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Gegevens worden niet gedeeld met derden en van ip nummers worden de laatste drie cijfers geanonimiseerd. Wij maken geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen info@vakantie-chalets-makkum.nl 

Om misbruik te voorkomen kunne wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Vakantie-Chalets-Makkum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren je gegevens op een normaal beveiligde computer. We maken een versleutelde backup op een externe schijf. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mailen
Bellen